Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія економічних досліджень

Мета опанування дисципліни: набуття здобувачем теоретичних знань щодо існуючих концепцій і економічних теорій та володіння методикою використання методів проведення наукових досліджень з метою використання у власному науковому дослідженні з метою формування комплексної методології дослідження.

Завдання дисципліни: формування цілісної системи знань щодо використання та систематизації існуючих наукових методів дослідження з метою пошуку ключових понять за темою дослідження та презентації результатів; окреслення причинно-наслідкових зв’язків в досліджуваних категоріях бухгалтерського обліку.

Результати навчання:

Після вивчення науки студент повинен:

- знати: існуючі методи наукового дослідження; сутність та способи використання методології та методики наукового дослідження проблем бухгалтерського обліку; способи та інструменти використання методів існуючої методології відповідно до специфічних рис проблем бухгалтерського обліку;

- вміти: визначати доцільну для дослідження систему методів і способів їх використання в схемі наукового дослідження; формувати гіпотези дослідження з урахування сформованої моделі використання методів; використовувати прогресивні методи формалізації результатів наукового дослідження.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Теорія бухгалтерського обліку; Методологія бухгалтерського обліку; Спеціальні методи дослідження; Основні проблеми бухгалтерського обліку та їх методичне забезпечення; Методи презентації результатів дослідження.

Остання редакція: 19.02.19