Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кваліфікаційна магістерська робота здобувача вищої освіти