Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кваліфікаційна бакалаврська робота здобувачами вищої освіти