Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бондар Тетяна Анатоліївна

Кафедра: Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

ORCID ID0000-0001-8038-7070

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=K6DXsK8AAAAJ

У 1996 році закінчила Київський державний економічний університет та отримала диплом магістра з обліку та аудиту з відзнакою. Після закінчення університету протягом 1996-1998р.р. працювала в КНЕУ на посаді асистента. З 1998 р по 2004 р. навчалася в аспірантурі. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит на темуОблік і контроль лізингових процесів: сучасний стан та перспективи розвитку (науковий керівник– д.е.н., професор Лінник В.Г.,2004 р.). У 2007 року одержала звання доцента кафедри бухгалтерського обліку. Протягом 2004 - 2020 рр. працювала на посадах старшого викладача та доцента кафедри бухгалтерського обліку. З лютого 2020 р. працює на посаді доцента кафедри обліку і оподаткування.

Досвід роботи та викладання у закладах вищої освіти становить 22 роки. Має досвід практичної роботи в  в сфері обліку та консалтингу. 

Належну увагу приділяє постійному підвищенню кваліфікації та удосконаленню професійних знань. Зокрема, приймала участь у проведенні тематичного дослідження звітності обраної компанії в Україні щодо її внеску (компанії) до Порядку денного ЦСР на основі Керівництва з ключових показників звітності компаній щодо внеску у досягнення ЦСР, розробленого ЮНКТАД, та підготовка підсумкового звіту (2019 р.). Підвищення кваліфікації отримала на тренінг-курсі «Дистанційні технології в освітньому просторі університету», 08.11.2019 р. (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/069495-19).

У рамках науково-дослідної діяльності брала участь у роботі авторських колективів в Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового управління» при виконанні наукових тем «Наукове забезпечення подальшого удосконалення фінансової звітності суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції України»  (номер державної реєстрації 0115U000000943), «Врегулювання понятійно-термінологічного апарату та удосконалення нормативно-правового забезпечення корпоративної звітності та корпоративного управління як складових інформаційної інфраструктури інноваційного простору сталого розвитку» (номер державної реєстрації 0118U000282) протягом 2017-2019 рр.