Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Коршикова Рената Сергіївна

Кафедра: Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:
Коршикова Рената Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, DipIFR (Rus)
 
Гарант освітньої-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні  вищоїх освіти "Облік і аудит" за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана".
 
ORCID: 0000-0002-1367-2450
Google Scholarhttps://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=yIp9H9kAAAAJ
Web of ScienceABF-2801-2020
 

Освіта:

В 1995 р. закінчила Київський державний  економічний університет за  спеціальністю "Міжнародні економічні відносини" і отримала диплом спеціаліста з відзнакою. 

В 2003 році захистила дисертацію на тему «Методи оцінки активів, зобов`язань і капіталу підприємств в умовах цінових змін (на прикладі підприємництва України)" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 - ­ Бухгалтерський облік, аналіз та аудит під науковим керівництвом д.е.н., професора Кужельного М.В.

В 2004 році було присуджено науковий ступінь кандидата економічний наук зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит (диплом кандидата ДК №024586).
 
В 2007 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку підприємницької діяльності (атестат доцента 12ДЦ № 017095).
 
Досвід роботи:
1995-2001 рр. - асистент, а з 1996 р. - викладач кафедри еккаунтингу Міжнародного інстутут менеджменту.
1996-2000 рр.  - головний бухгалтер ПП "Компанія Даная"
2001 р. - до теперішнього часу - викладач, а з 2008 року доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, а пізніше - кафедри обліку та оподаткування ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана".
 
Викладання курсу «Управлінський облік та прийняття рішень» у літній школі Бременського університету (Німеччина) з 25 червня по 16 липня 2018 (28 навчальних годин).
 
Має досвід розробки освітньо-професійних програм та досвід роботи у складі Акредитаційних комісій Міністерства освіти і науки України (2017 р.).
 
З 2015 р. і до цього часу є викладачем англомовної освітньої програми «Облік і аудит» на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» в КНЕУ.
 
Підвищення кваліфікації:
 
1996 р. - прийняття участі в освітньому проекті (Case Study Workshop) міжнародного центру менеджменту Католицького університету Лювена (Lovanium International Managrment Center). 
 
2014 р. - проходження курсу поглибленого вивчення англійської мови та підвищення кваліфікації (72 години) ДВНЗ "КНЕУ імені вадима Гетьмана", сертифікат № 012-14.  
 
2015 р. - учасник освітніх заходів "Regional Framework-based IFRS Teaching Workshop" в межах програми SТAREP, організованої Світовим банком та Фундацією МСФЗ "Regional Framework-based IFRS TEAching Workshop".
 
2019 р.- учасник тренінгу "Міжнародні стандарти фінансової звітності: зміст та практичне застосування" (6 кредитів ЄКТС, 180 годин), що організовувася ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" (реєстраційний № сертифіката 5793.
 
2019 - 2020 р - підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти за програмою "ІТ-платформа освітньої діяльності викладача" в період з 02.12.2019 року до 14.02.2020 року (108 годин, свідоцтво про підпищення кваліфікації 12СС 02070884/069720-20, реєстраційний № 70).
 
2020 р.- учасник програми "Актуальні питання обліку за МСФЗ. Консолідація фінансової звітності" (6 кредитів ЄКТС, 180 годин), що організовувася ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги", (реєстраційний № сертифіката 11/20).
 
Нагороди та подяки:
За багаторічну сумлінну працію та високий професіоналізм у підготовці фахівців з обліку, аудиту та оподаткування була нагороджена почесними грамотами ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима" у 2013, 2014, 2018, 2019 роках.
За значний вклад у розвиток науки була нагороджена подякою від ГУ ДФС у м. Києві (2016 рік).
За підготовку учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципілин "Управлінський облік серед студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, який зайняв перше місце, була нагороджена грамотою ТНУ "ХПІ" (2019 рік).
 
Дипломи та сертифікати:
- сертифікований т'ютор інститута професійних фінансових менеджерів (IPFM) у 2006-2007 та 2018-2020 роках.
- диплом з міжнародної фінансової звітності Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), DipIFR (Rus) (2011 р.).

- диплом з фінансового менеджменту Міжнародного інституту фінансових бухгалтерів (IFА), реєстраційний номер 203046/10/1 (2012 р.).

 
Є автором та співатором понад 80 наукових праць та навчальних видань, серед них 1 монографія, 1 підручник та 7 навчальних посібників (з грифом МОН), 40 статей у фахових та зарубіжних виданнях, тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.
 
Основні наукові інтереси:
міжнародні стандарти фінансової звітності та трансформація звітності суб'єктів господарювання, організаційні та методичні аспекти консолідації фінансової звітності, управлінський облік.