Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Марчук Ульяна Олександрівна

Кафедра: Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

Марчук Ульяна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу.

SCOPUS: 57192835759

WEB OF SCIENCE ResearcherID:K-2183-2018

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0971-1303

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=iW-MSJAAAAAJ&hl=uk

Освіта:

У 2010 р. закінчила Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку та аудиту» (диплом з відзнакою).

З 2010 - 2013 році навчалась в аспірантурі КНЕУ ім.В.Гетьмана. Виконувала кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.09 - «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» на тему: «Внутрішньогосподарський контроль в системі управління сільськогосподарськими підприємствами» під науковим керівництвом к.е.н., професора Коцупатрого М. М. та захистила 21 травня 2013 року в спеціалізованій вченій раді Д 26.004.17 у Національному університету біоресурсів і природокористування України.

2013 році - присуджено науковий ступінь кандидата економічний наук зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (Диплом кандидата наук ДК №017764).

2018 році - присвоєно вчене звання доцента кафедри облікуі оподаткування (Атестат доцента АД №001536).

Досвід роботи:

Стаж науково-педагогічної роботи – 10років.

Пройшла професійний шлях від асистента, старшого викладача до доцента кафедри.

З 2010 по 2017 рр. працювала в Вінницькому національному аграрному університеті (асистент – старший викладач - доцент).

З 2017 р. по теперішній час працюю на кафедрі обліку і оподаткування КНЕУ ім. В.Гетьмана.

Навчально-методичні та наукові праці:

Автор більше 97 наукових праць та навчальних видань, з них наукових публікацій – 84 (в т.ч. 4 статті в журналах, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science); навчально-методичних праць – 13.

Є співавтором 9 монографій та навчального посібника з грифом МОНУ «Внутрішньогосподарський контроль», а також навчальних посібників «Митний пост-аудит», «Управлінський облік» та «Management accounting» (в 2-х частинах).

Підвищення кваліфікації:

У травні 2016 р. проходила стажування у Варшавському університеті наук про життя (Warsaw University of Life Sciences) та у листопаді 2017 р по Програмі стипендій при Польській національній комісії для ЮНЕСКО (Program of Fellowship under the Polish National Commission for UNESCO) у Варшавському університеті наук про життя (Warsaw University of Life Sciences).

У 2017 році - склала іспит у Перших Київських державних курсах іноземних мовта отримала свідоцтво про рівень англійської мови – B2 (серія АС №000864).

У 2018 році - склала іспит для отримання міжнародного сертифікату PABELC LLC з англійської мови, Level 3 Pearson English Test Academic (B2) (свідоцтво №907916, 11.06.2018 р.).

2018-2019 рр. – пройшла підготовку в Київській школі економіки за програмою «Управління публічними фінансами» в обсязі 132 години /4,4 кредиту ЄКТС (сертифікат про підвищення кваліфікації СКК 31115684/000022-19 від 23.06.2019р.).

2019 р. - підвищення кваліфікації вІнституті післядипломної освіти за програмою «ІТ – платформа освітньої діяльності викладача», в період з 15 жовтня 2019 року по 6 грудня 2019 р. (108 год., свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/069592-19 від 06 грудня 2019 р., реєстраційний номер 781.

2020 р. – брала участь у циклі навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science», що був проведений компанією «Наукові публікації – Pub.Science» (8 годин, Сертифікат № АА 1139/21.08.2020).

Приймала участь в роботі авторських колективів та здійснювала керівництво виконанням науково-дослідних робіт на таку тематику:

2013 р. – «Удосконалення обліку і контролю на підприємствах АПК»;

2019р. – «Розвиток системи бухгалтерського обліку на підприємствах суспільного інтересу».

Викладання:

українською мовою: «Облікова політика підприємства», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні»;

англійською мовою: «Фінансовий аналіз».

Допомагає студентам у розвитку їх професійного рівня в сфері обліку, аудиту та оподаткування та забезпечує підготовку до участі в конкурсах та національних і міжнародних конференціях.

Має подяку, як науковий керівник ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана» за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 2019/2020 р. м. Київ.

Нагороди, відзнаки, подяки:

2018 р. - Подяка ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»