Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шелест Вікторія Станіславівна

Кафедра: Кафедра обліку і оподаткування
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 3 роки
Біографія:

У 2011 році закінчила Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана і здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. Стаж науково-педагогічної роботи - 3 роки. Одержала диплом спеціаліста з Інтелектуальної власності Інституту інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія". Має сертифікат Академії Всесвітньої організації інтелектуальної власності з Управління інтелектуальною власністю. У 2014 році захистила дисертацію "Обліково-аналітичне управління нематеріальними активами" зі спеціальності 08.00.09 − бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) і здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.