Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шигун Марія Михайлівна

Кафедра: Кафедра обліку і оподаткування
Посада: Завідувач кафедри, професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

У 2003 році захистила кандидатську, а в 2010 році – докторську дисертацію. Завідувач кафедри обліку і оподаткування.

Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Приймає участь в підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Керує підготовкою аспірантів та докторантів. Під її науковим керівництвом захищені 4 кандидатські дисертації. Виступає офіційним опонентом по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Сертифікований аудитор України з 2001 р.

Здійснює керівництво англомовною магістерською програмою «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».