Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аналіз господарської діяльності

Аналіз господарської діяльності – вивчається інструментарій комплексної оцінки показників діяльності підприємств за звітний період з урахуванням даних про внутрішнє і зовнішнє середовище, розглядаються прийоми обґрунтування та оцінки виконання виробничої програми, наводяться методики оцінки фінансових результатів, фінансового стану та економічної ефективності використання виробничих ресурсів; визначаються та вимірюються за допомогою спеціальних прийомів факторного аналізу внутрішні резерви підвищення ефективності діяльності підприємств; формуються навички розробки оптимальних управлінських рішень на основі конкретних ситуаційних прикладі.

 

Остання редакція: 16.11.15

Публікаціі з предмету