Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий аналіз в бюджетних установах

За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

- аналізувати показники звітності бюджетних установ;

- застосовувати у господарській практиці бюджетних установ прийоми аналізу щодо необоротних активів, запасів, грошових коштів, розрахунків, доходів, видатків, витрат, результатів виконання кошторису у грошовому вимірі;

- використовувати методику аналізу форм звітності бюджетних установ;

- здійснювати аналітичний процес на стадіях попереднього, поточного  і підсумкового етапів аналізу щодо фінансового забезпечення, стану та результатів бюджетної установи

Остання редакція: 28.04.19

Публікаціі з предмету

  • Фінансовий аналіз у бюджетних установах (магістерський рівень в.о.) (73.8 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз у бюджетних установах» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Облік і аудит»25 Квітня 2019 р.