Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік та звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку для державного сектору

За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

- володіти базовими вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору щодо складання та подання основних форм фінансової звітності;

- застосовувати методи оцінки окремих активів, зобов’язань, доходів та витрат за принципами і правилами, передбаченими Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку для державного сектору;

- володіти порядком пооб’єктного обліку, що застосовується згідно Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору;

- володіти окремими положеннями складання фінансової звітності за Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору;

- обирати серед передбачених Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку для державного сектору методів оцінки та моделей обліку об’єктів такі, що найкраще відповідають особливостям діяльності суб’єкта господарювання та поставленим перед ним цілям

Остання редакція: 28.04.19