Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Податковий облік у банках

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- забезпечувати керівництво банку необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень;

- використовувати знання законодавчої бази з податкового обліку в банках та теорії бухгалтерського обліку для складання податкової звітності банку;

- складати податкову звітність банків у відповідності до чинного законодавства;

- розуміти зв’язок між параметрами аналітичного податкового обліку в банках і процедурами формування звітної інформації;

- здійснювати облік із застосуванням інформаційних систем і комп'ютерних технологій

Остання редакція: 28.04.19