Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове забезпечення бюджетного обліку

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- визначати права та обов’язки розпорядників бюджетних коштів, державних цільових фондів та розпорядників за коштами державних та місцевих бюджетів;

- орієнтуватись у нормативно-правовій базі, які регламентують систему бюджетного обліку, зокрема: акти законодавчої та виконавчої влади та акти з бухгалтерського обліку;

- орієнтуватись у змісті статей Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України та Конституції України в контексті бюджетного обліку;

- аналізувати та визначати нормативно-правові документи, які регламентують обліковий механізм активів, капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та фінансового результату, порядок складання та подання бухгалтерської та бюджетної звітності

Остання редакція: 28.04.19