Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове забезпечення банківського обліку

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- забезпечувати правове супроводження діяльності банків та інших юридичних осіб, пов'язаної із здійсненням банківських операцій;

-  надавати довідки щодо банківського законодавства;

- готувати проекти  різноманітних договорів (угод) у сфері здійснення банківських операцій;

- коректно складати юридичні документи, пов'язані з банківською діяльністю, для пред’явлення в офіційних органах та установах;

- представляти та юридично забезпечувати інтереси учасників правовідносин (банків та їх клієнтів) на ринку банківських послуг за їх дорученням у державних органах, установах, інших організаціях, перед третіми особами

Остання редакція: 28.04.19