Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Системи і моделі бюджетного обліку

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- знати загальні положення системно-модельного підходу у вивченні історії бюджетного обліку, складових та елементів системи та моделей бюджетного обліку в цілому;

- знати основні етапи розвитку бюджетного обліку та їх особливостей в контексті творчого підходу до їх осмислення в контексті володіння культурою мислення, оперативного сприйняття інформації, здатності до узагальнення і аналізу;

- володіти теоретичними знаннями та практичними навичками щодо пооб’єктного бюджетного обліку, зокрема в розрізі: доходів та витрат, видатків, розрахунків, необоротних активів, запасів, зобов’язань, капіталу та інших об’єктів обліку суб’єктів бюджетного обліку;

- будувати моделі бюджетного обліку відповідно до основних етапів його розвитку;

- застосовувати знання щодо систем та моделей бюджетного обліку в процесі розбудови облікової системи в межах конкретних суб’єктів сектору загального державного управління

Остання редакція: 28.04.19