Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік і аудит в установах НБУ

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- організовувати операційну діяльність в НБУ, аналізувати ефективність роботи бухгалтерії і операційного відділу;

- визначати доходи і витрати від операцій банку та проводити їх в бухгалтерському обліку;

- планувати роботи з аудиту, складати річний план аудиту структурних підрозділів та програму аудиту;

- здійснювати аудит окремих операцій, видів діяльності, бухгалтерського обліку, звітності НБУ;

- оцінювати ефективність ведення бухгалтерського обліку і аудиту операцій НБУ на практичних даних установи

Остання редакція: 28.04.19