Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облікові технології банківських операцій

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

-  здійснити побудову облікової технології основних банківських операцій із розумінням всіх взаємозв’язків між підрозділами;

-  вміти розроблятитехнологічну карту обліку з детальним описом всіх етапів проведення облікових процедур;

-  формувати і використовувати інформаційне і технічне забезпечення праці бухгалтерів;

-  сформувати пакет документів фронт-офісу і бек-офісу при здійсненні відповідної банківської операції;

організувати роботу з клієнтами в процесі виконання різних банківських операцій.

Остання редакція: 23.04.19