Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік виконання бюджетів в органах Державного казначейства України

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- застосовувати методику бухгалтерського обліку та складання звітності з виконання державного та місцевих бюджетів у органах ДКСУ;

- здійснювати обліковий процес, у тому числі із застосуванням сучасних інформаційних систем і комп'ютерних технологій, на стадіях первинного, поточного і підсумкового аналітичного та синтетичного обліку;

- організувати процес складання фінансової та управлінської звітності;

- аналізувати виконання доходної та видаткової частини бюджетів на основі звітності з виконання бюджетів;

- розробляти, впроваджувати та постійно удосконалювати облікову політику щодо виконання бюджетів

Остання редакція: 28.04.19

Публікаціі з предмету