Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація бухгалтерського обліку в банках

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- знати теоретичні основи організації бухгалтерського обліку в банках;

- реєструвати облікову інформацію у відповідних носіях та вміти організувати рух зазначених носіїв в умовах функціонування автоматизованих банківських систем;

- знати нормативні документи, що регламентують облікову практику банківських установ та використовувати їх при організації облікового процесу за стадіями первинного, поточного (аналітичного й синтетичного) та підсумкового обліку;

- розробляти, впроваджувати та удосконалювати положення облікової політики, робочого плану рахунків бухгалтерського обліку банківських установ та інших організаційних регламентів;

- удосконалювати організаційні аспекти внутрішнього (бухгалтерського та адміністративного) контролю в умовах функціонування автоматизованих систем обробки облікової інформації

Остання редакція: 28.04.19