Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік і звітність за міжнародними стандартами в банках

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- здійснити вибір облікової моделі і оцінки , впроваджувати та  удосконалювати облікову політику ;

- оволодіти процедурами формування фінансової звітності у відповідності вимогам міжнародних стандартів;

- обґрунтувати вибір методу оцінки активів чи зобов'язань та їх вплив на капітал і прибуток компанії;

- формувати консолідовані фінансові звіти групи компаній;

- оцінити платоспроможність, фінансовий стан суб'єкта господарювання та інформацію про економічні ресурси суб'єкта господарювання і вимоги до суб'єкта господарювання, що звітує.

Остання редакція: 28.04.19