Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Звітність бюджетних установ

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- здійснювати заключення рахунків поточного обліку бюджетних установ відповідно до закріпленої у відповідних нормативних документах методики;

- складати звітність бюджетних установ в повному обсязі передбачуваних форм згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та інших нормативних актів, що регулюють порядок бухгалтерського обліку вказаних суб’єктів господарювання;

- застосовувати методику перевірки взаємозв’язку основних показників форм звітності, представлену у Національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі та інших нормативних актах, що регулюють порядок бухгалтерського обліку вказаних суб’єктів господарювання;

- складати кошторис бюджетних установ, графік складання та подання звітів бюджетних установ;

- вміти аналізувати фінансову, бюджету, податкову, статистичну та іншу інформацію, що міститься у відповідних формах звітності бюджетних установ, з метою підготовки відповідних управлінських рішень.

Остання редакція: 28.04.19