Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічний аналіз

Економічний аналіз - вивчається інструментарій комплексної оцінки показників діяльності промислових підприємств за напрямами її здійснення з метою обґрунтування управлінських рішень. Обґрунтованість і оптимальність базових і планових показників, виконання планових показників і досягнутих результатів, вияв невикористаних резервів забезпечується в процесі оволодіння прийомами, способами економічного аналізу та методиками його проведення.

 

Остання редакція: 16.11.15

Публікаціі з предмету