Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік у банках

Облік у банках- обґрунтовуються напрями функціонування облікових механізмів у діяльності банківських установ, вивчаються чинні методики обліку основних банківських операцій, наводяться порівняльні характеристики положень, правил МСБО і нормативних документів НБУ.

Остання редакція: 16.11.15

Публікаціі з предмету

  • Облік у банках для спеціальності Облік та аудит (706.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Облік у банках»19 Жовтня 2017 р.
  • Облік у банках (62.5 KB)паспорт навчальної дисципліни «Облік у банках» .Бакалаврського рівня підготовки.29 Вересня 2015 р.