Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ларікова Тетяна Віталіївна

Кафедра: Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 7 років
Біографія:

У 2007 році закінчила ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Облік і аудит". У 2011 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності: Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Має 21 наукову працю, з них 2 навчальних посібника з грифом МОН у співавторстві, що використовуються у навчальному процесі, зокрема: Облік у банках [Текст] : навч. посіб.: практикум /Л. М.Кіндрацька, М.Ю. Тюхляєва, О.К. Абесінова, Т.В. Ларікова; за заг. ред. Л. М. Кіндрацької  - К. : КНЕУ, 2011. - 348 с.;  Управлінський облік і аналіз у банках [Текст]: навч.посібник / І. М. Парасій-Вергуненко, В.Б. Кириленко, Т.В. Ларікова - К. : КНЕУ, 2012. - 644 с. Викладає навчальні дисципліни: «Облік у банках», «Аналіз господарської діяльності» та «Організація обліку в банках». Брала участь у науково - дослідній роботі кафедри на тему: «Стандартизація бухгалтерського обліку в банківських та бюджетних установах України», проведеної у 2009-2010 роках.