Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Математичні моделі та методи в аналізі великих даних

Остання редакція: 27.12.18

Публікаціі з предмету

  • Математичні моделі та методи в аналізі великих даних (магістерський рівень в.о.) (129.7 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Математичні моделі та методи в аналізі великих даних» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 124  «Системний аналіз», спеціалізації (освітньо-професійної програми)«Системний аналіз»27 Грудня 2018 р.