Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прогнозування у процесах прийняття рішень

Остання редакція: 27.12.18

Публікаціі з предмету

  • Прогнозування у процесах прийняття рішень (магістерський рівень в.о.) (217.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прогнозування у процесах прийняття рішень» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 124 «Системний аналіз», спеціалізації (освітньо-професійної програми)«Системний аналіз»27 Грудня 2018 р.