Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прикладне моделювання

Остання редакція: 27.12.18

Публікаціі з предмету

  • Прикладне моделювання (466 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладне моделювання» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Підприємництво»27 Грудня 2018 р.