Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прикладне моделювання

Остання редакція: 27.12.18

Публікаціі з предмету

  • Прикладне моделювання (571 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладне моделювання» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань:галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність       051 Економікаспеціалізація  (освітня програма)Економіка підприємства Економіка агробізнесу Економіка міста та урбаністикаЗелена економіка Економічна аналітик галузь знань07 «Управління та адміністрування»спеціальність       071 Облік і оподаткуванняспеціалізація  (освітня програма)Облік і аудит Податковий менеджмент Диджитал-облік Облік, аудит та оподаткування агробізнесу   спеціальність       073 Менеджмент спеціалізація  (освітня програма) Менеджмент бізнес-організацій Менеджмент соціальноїсфери Менеджмент персоналу Менеджмент агробізнесу   спеціальність       075 Маркетинг спеціалізація  (освітня програма) Маркетинг   спеціальність       076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціалізація  (освітня програма) Комерційна діяльність та логістика09 Жовтня 2019 р.