Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ризик-менеджмент у бізнесі

Остання редакція: 27.12.18

Публікаціі з предмету

  • Ризик-менеджмент у бізнесі 124 (магістерський рівень в.о.) (247 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Ризик-менеджментубізнесі» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 124 «Системний аналіз», спеціалізації (освітньо-професійної програми)«Системнийаналіз»27 Грудня 2018 р.