Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моделювання безпеки економічних систем (вибіркова дисципліна для бакалаврів спеціальності 6502)

 Вивчаються концептуальні засади аналізу та управління економічною безпекою на макро-, мезо- та мікрорівнях; системний підхід до аналізу та оцінювання рівня економічної безпеки на макрорівні (держави); моделювання економічної безпеки на макрорівні (держави); моделі оцінювання та аналізу рівня економічної безпеки на мезорівні (регіону); концепція системи управління економічної безпеки на мікрорівні (підприємства); моделі оцінювання та аналізу рівня економічної безпеки на мікрорівні (підприємства); моделі прогнозування рівня економічної безпеки на різних рівнях ієрархії економічної системи.

Формуються навички та вмінняпобудови моделей управління економічною безпекою на макро-, мезо- та макрорівнях, прогнозування на їх основі рівня економічної безпеки; аналізу одержаних результатів і формулювання фахових висновків.

 

Остання редакція: 05.12.11