Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Нейро-нечіткі моделі в інтелектуальних системах прийняття рішень (нормативна дисципліна для магістрів спеціальності 8404)

Вивчаються кількісні моделі антикризового індикативного планування, методи прогнозування економічних процесів, прогнозування та класифікація економічних процесів і явищ із застосуванням нейронних мереж, прийняття рішень в умовах нечіткої інформації, методологічні основи застосування теорії нечіткої логіки в моделюванні економічних систем та застосування теорії хаосу для прийняття рішень в економіці.

Формуються навичкита вміння грамотно ставити і самостійно розв’язувати конкретні прикладні задачі використовуючи для аналізу, прогнозування та управління економічними системами адекватні математичні моделі та методи, побудовані з застосуванням інструментарію теорій нечіткої логіки, нейронних мереж, хаосу, а також економетричного інструментарію; здійснювати аналіз отриманих результатів.

 

Остання редакція: 05.12.11

Публікаціі з предмету

  • Нейрокомп’ютерні системи в економіці (273.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни "Нейрокомп’ютерні системи в економіці"08 Листопада 2012 р.