Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Технології програмування

Метою вивчення дисципліни "Технології програмування" є набуття студентами знань та практичних навичок з алгоритмізації типових процедур обробки соціально-економічної інформації, технології проектування та програмування, програмування власних програмних продуктів мовою С++, формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок використання структурної та об¢єктно-орієнтованої методології програмування.

Остання редакція: 09.12.17

Публікаціі з предмету

  • Технології програмування (252.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Технології програмування» 22 Січня 2018 р.
  • Технології програмування 6.17101 (124.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Технології програмування» 15 Липня 2016 р.