Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Технології хмарних обчислень (Кафедра Інформаційного менеджменту)

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців: сформувати у слухачів необхідний обсяг теоретичних і практичних знань про появу, розвиток і використання технологій хмарних обчислень, моделей розгортання хмар: приватна хмара, публічна хмара, гібридна хмара, громадська хмара; основні моделі надання послуг хмарних обчислень: Software as a Service (SaaS) (ПО-як-послуга), Platform as a Service (PaaS), Інфраструктура як сервіс (Infrastructure as a Service, IaaS), інші хмарні сервіси (XaaS), розробку веб-додатків для використання в хмарному середовищі.

Остання редакція: 11.12.17

Публікаціі з предмету

  • Технології хмарних обчислень 0403 (80 KB)паспорт дисципліни “Технології хмарних обчислень»23 Січня 2018 р.
  • Технології хмарних обчислень 0301 (80 KB)паспорт щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки«Технології  хмарних обчислень»23 Січня 2018 р.
  • Технології хмарних обчислень для спец.6.050101 (261 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни) «Технології хмарних обчислень» для  спец.6.050101 «Комп’ютерні науки22 Січня 2018 р.
  • Технології хмарних обчислень 6.040303 (292.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Технології хмарних обчислень» 22 Січня 2018 р.
  • Технології хмарних обчислень 6.040303 (26.1 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Технології хмарних обчислень» 15 Липня 2016 р.