Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бєгун Анатолій Володимирович

Кафедра: Кафедра інформаційного менеджменту
Посада: Професор кафедри
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 35 років
Біографія:

В 1976 році закінчив факультет організації механізованої обробки економічної інформації Київського інституту народного господарства  ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації»

Тема кандидатської дисертації: «Надійність процесів перетворення економічної інформації в обчислювальних системах», 1988 рік, спеціальність 08.00.13 – «Математичні методи і використання обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні та управлінні народним господарством і його галузями »

Наукові інтереси– методи і моделі управління інформаційною безпекою економічних об’єктів

 Під керівництвом  Бєгуна А.В.  підготовлено 3 кандидати наук зі спеціальності  08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Публікації – автор понад  80 робіт, з них – 2 монографії і 6 навчальних посібника