Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Галіцин Володимир Костянтинович

Кафедра: Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки
Посада: Професор кафедри
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 52 роки
Біографія:

Професор кафедри, заслужений працівник освіти України, заслужений працівник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», нагороджений медаллю «Ветеран праці», знаком «Відмінник освіти України», нагрудним знаком «Петро Могила», почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, знаком «За внесок в економічну науку».

       В 1961 році закінчив Чорноморське вище військово-морське училище імені П.С. Нахімова, в 1967 році Київський політехнічний інститут (КПІ).

Тема докторської дисертації«Моделі та технології систем моніторингу в економіці», спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Наукові інтереси – проблеми розбудови інформаційного менеджменту об’єктів соціально-економічних систем України

Головний редактор фахового збірника наукових праць«Моделювання та інформаційні системи в економіці».

Член редколегії наукового журналу «Науково-технічна інформація».

Член спеціалізованих вчених рад у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і в Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України.

Член Вченої ради Університету та вченої ради факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Вчений секретар Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економічної кібернетики».

Під керівництвом Галіцина В.К. підготовлено 2 доктора економічних наук та понад 20 кандидатів економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

 Публікації– автор понад 150 робіт, з них – 10 монографій і 7 навчальних посібників