Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Камінський Олег Євгенович

Кафедра: Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки
Посада: Доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 15 років
Біографія:

Закінчив у 1993 році Київський державний економічний університет здобувши кваліфікацію спеціаліста зі спеціальності «Економічна інформатика і автоматизовані системи управління». У 1997 захистив дисертацію на здобуття наукового степеня кандидата економічних наук, а в 2006 отримав вчене звання доцента. Після закінчення університету працював заступником директора Головного центру інформаційних систем КНЕУ. З 2004 року – на викладацькій роботі в якості асистента, старшого викладача, доцента кафедри інформаційного менеджменту.

Досліджує теоретико-методологічні проблеми розвитку інформаційної економіки,  а також концептуальні засади парадигми «хмарних» обчислень.

Має понад 24 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі 3 навчальних посібника з грифом МОН України.

Викладає такі науки (дисципліни): "Веб-дизайн та програмування", "Веб-технології", "Технології хмарних обчислень", "Системи управління корпоративним контентом"