Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Корзаченко Ольга Володимирівна

Кафедра: Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки
Посада: Доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

Закінчила ДВНЗ «Київський національний економічний університет» ім. Вадима Гетьмана в 2008 році з відзнакою (магістр з економічної кібернетики); закінчила аспірантуру за спеціальністю 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Захистила дисертацію на тему «Моделювання управління бізнес-процесами телекомунікаційних підприємств» та отримала науковий ступінь доктора філософії PhD.

Викладає такі науки (дисципліни): «Управління проектами інформатизації», «Управління проектами інтелектуальних інформаційних систем», «Інформаційний бізнес», «Моделі управління інформаційними технологіями», «Web-дизайн», «Інформаційна безпека», «Безпека інтелектуальних інформаційних систем», «Технології захисту інформаційних систем», «Архітектура ІТ-підприємств», «Моделювання та аналіз бізнес-процесів».

Напрями наукових досліджень: Моделювання, оптимізація й аналіз бізнес-процесів підприємств, фінансовий менеджмент.

Має 36 наукових праць, з них колективні монографії - 5.