Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Адмiнiстрування iнформацiйних систем i мереж

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів необхідних теоретичних знань і поглиблених практичних навичок у галузі використання сучасних комп’ютерних систем та мереж, з методів адміністрування, оцінювання, побудови та управління комп’ютерними мережами та системами різного рівня складності в організаціях та на підприємствах під час їх створення, впровадження та експлуатації.

Остання редакція: 11.12.17

Публікаціі з предмету