Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інструментальні засоби прикладного програмування

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

характеристика інтегрованого середовища розробки прикладних програм – Delphi, програмування засобами середовища розробки Delphi, створення  клієнт-додатків засобами Delphi, технології спільного використання ресурсів, серверні засоби обміну даними, генератори звітів, адаптація прикладних програм.

Остання редакція: 23.09.11