Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Архітектура обчислювальних систем

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами системи знань про основні принципи архітектури і організації комп’ютерних систем, їх багаторівнених структур, про організацію апаратного та програмного забезпечення. Зокрема,  оволодіння основними знаннями про архітектуру комп’ютерів на цифрово-логічному рівні, на рівні операційної системи, базовими принципами роботи основних елементів апаратного забезпечення, розуміння основних тенденцій розвитку та фундаментальних принципів функціонування комп’ютерних систем.

Остання редакція: 11.12.17

Публікаціі з предмету