Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи програмування та алгорітмічні мови

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

основи теорії алгоритмів, типи даних, виразів та операцій, стандартні функції мови, особливості реалізації введення-виведення даних, функції об’єктно-орієнтованої системи введення-виведення, засоби програмування лінійних, розгалужених, циклічних процесів; класи пам’яті, типи модульних програм, види інформаційного зв’язку у процесі виконання програми; технологію програмування, налагодження та виконання програм у середовищі Borland C ;

Остання редакція: 23.09.11