Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Технологія створення програмних та інтелектуальних систем

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни. Після опанування дисципліни студенти будуть вміти: реалізувати сучасні моделіприкладного компонентів програмного забезпечення; реалізувати сучасні інтерфейси користувача;застосовувати сучасні технологій інтеграції компонент програмних додатків; застосовувати сучасні генератори звітів як необхідного компонента побудови прикладного програмного забезпечення економічного профілю.

Остання редакція: 23.09.11