Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління проектами інтелектуальних інформаційних систем (Кафедра інформаційного менеджменту)

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій: оцінювати обсяги робіт по проекту; організовувати працю та раціонально розподілити роботи між виконавцями, формувати проектну команду та ефективно управляти нею на всіх етапах життєвого циклу, щоб забезпечити успішне виконання ІТ-проекту;управляти змінами (предметною областю) при здійсненні проектів інтелектуальних ІС;ефективно управляти часовими характеристиками проектів інтелектуальних ІС; визначати вартість проектів інтелектуальних ІС, ефективно управляти вартістю проекту на всіх етапах життєвого циклу; управляти якістю проектів інтелектуальних ІС відповідно до вимог стандартів ISO 9000;ефективно управляти ризиком в проектах інтелектуальних ІС;укладати контракти й організовувати тендери на здійснення проектів інтелектуальних ІС;розробляти управлінські рішення у відповідь на зміни ситуації у ході робіт по проекту;створювати інформаційну систему управління проектом інтелектуальних ІС на базі спеціального програмного засобу УП. 

Остання редакція: 09.12.17