Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Теорiя алгоритмiв

Метою дисципліни є знайомство з засадничими поняттями математичного апарату, потрібного для постановки та розв’язування задач аналізу і оптимізації (за критеріями, побудованими за відповідними характеристиками інформаційних та управляючих систем певної області) алгоритмів.

Остання редакція: 11.12.17

Публікаціі з предмету

  • Теорiя алгоритмiв (72.5 KB)паспорт дисципліни "Теорія алгоритмів".23 Січня 2018 р.
  • Теорія алгоритмів (278.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Теорія алгоритмів» 22 Січня 2018 р.