Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційний менеджмент

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

передпроектний аналіз і моделювання економічних об’єктів і задач; організація та аналіз діяльності ІТ-підрозділу (підприємства); розроблення консультаційних проектів у сфері інформатизації; планування діяльності ІТ-підрозділу (підприємства); організація роботи підрозділу (фірми) у галузі інформаційної діяльності; створення системи управління ІТ-підрозділом (підприємством); захист інформації та програм, а також аналіз ефективності функціонування ІТ-інфраструктури, управляти інноваціями й інноваційною діяльністю будь-якого рівня (продуктового, технологічного і стратегічного), зокрема у сфері високих технологій.

Остання редакція: 23.09.11

Публікаціі з предмету

  • Iнформацiйний менеджмент 8і03 (71 KB)Паспорт навчальної дисципліни "Iнформацiйний менеджмент"  Дисципліна бакалаврського рівня.23 Січня 2018 р.
  • Iнформацiйний менеджмент (71 KB)паспорти щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Інформаційний менеджмент23 Січня 2018 р.