Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методи штучного інтелекту

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок створення фрагментів інтелектуальних систем призначених для вирішення різнобічних економічних задач, реалізації проектних рішень засобами обчислювальної техніки.

Остання редакція: 11.12.17

Публікаціі з предмету

  • Методи штучного інтелекту (72 KB)паспорт науки “Методи штучного інтелекту”23 Січня 2018 р.
  • Методи штучного інтелекту (196 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Методи штучного інтелекту»22 Січня 2018 р.