Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моделі та структури даних

Після опанування дисципліни студенти повинні набути таких компетенцій: досліджувати і аналізувати інформаційні потоки на об'єкті; дати формальний опис економічних показників і документу як одиниці інформації, дати аналітичний і графічний опис структур даних, виконувати структурне перетворення даних, будувати моделі даних. Сферою реалізації набутих при вивченні дисципліни знань та вмінь є розробка інформаційного забезпечення системи управління та проектування баз і сховищ даних.

Остання редакція: 23.09.11

Публікаціі з предмету

  • Моделі та структури даних 6i04 (25 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Моделі ті структури даних»23 Січня 2018 р.
  • Моделі ті структури даних 6i01 (22.4 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Моделі ті структури даних» 23 Січня 2018 р.
  • Моделі ті структури даних 6i04 (50.3 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Моделі ті структури даних» 22 Січня 2018 р.
  • Моделі та структури даних 6i01 (55.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Моделі та структури даних» 22 Січня 2018 р.
  • Моделі та структури даних 6.030502 (76 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Моделі та структури даних» 15 Липня 2016 р.
  • Моделі та структури даних для спец.6.124 (277.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Моделі та структури даних» 13 Липня 2016 р.