Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моделі управління інформаційними технологіями

Після опанування дисципліни студенти повинні набути таких компетенцій: досліджувати ІТ-процеси підприємства; розробляти пропозиції щодо їх удосконалення; аналізувати мету, задачі та практику управління інформаційними технологіями на підприємстві; досліджувати механізми управління інформаційними технологіями на підприємстві та здійснювати їх аудит, обґрунтовувати доцільність використання міжнародних стандартів ІТ-індустрії, передового досвіду управління інформаційними технологіями,  найпоширеніших корпоративних методологій управління інформаційними технологіями для створення ефективної інформаційної інфраструктури підприємства, обґрунтовувати доцільність використання інструментальних (програмних) засобів управління інформаційними технологіями в певних умовах; управляти діяльністю інформаційного підприємства (підрозділа), формувати пропозиції щодо удосконалення ІТ-інфраструктури підприємства.

Остання редакція: 23.09.11