Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моніторинг ІТ-технологій

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій: Вивчати, оцінювати й аналізувати: рівень (стан) інформатизації й/або автоматизації об’єкта; рівень (стан) інформатизації й/або автоматизації того чи іншого процесу; вплив ІТ-інфраструктури на бізнес-процеси організації; резерви підвищення ефективності функціонування інформаційних технологій і систем в організації, розробляти систему показників для оцінювання роботи ІТ-підрозділу та його програмно-апартного комплексу, організовувати та керувати проведенням внутрішнього і зовнішнього ІТ-аудиту, організовувати та проводити інвентаризацію (склад, параметри, настройки, активність, номери версій і т.п.) ресурсів ІТ-інфраструктури, здійснювати моніторинг параметрів обладнання та програмного забезпечення (системного, прикладного, баз даних, тощо), доступності та продуктивності ІТ-сервісів, формувати спеціалізовані звіти, що відображають стан інфраструктури з використанням програмних систем моніторингу та управління.

Остання редакція: 04.02.16

Публікаціі з предмету

  • Моніторинг ІТ-технологій (77 KB)Паспорт навчальної дисципліни "Моніторинг ІТ-технологій". Дисципліна бакалаврського рівня, Економічна кібернетика04 Лютого 2016 р.