Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління проектами інформатизації (Кафедра інформаційного менеджменту)

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій: аналізувати середовище управління проектом інформатизації, визначати заінтересовані сторони і вплив соціоекономічних факторів. Визначати фази проекту інформатизації та його життєвий цикл, визначати тип, склад й структуру проекту інформатизації після проведення системних досліджень. Вирішувати питання, пов’язані з управлінням проектом, використовуючи елементи системного підходу в аналізі загальних ресурсів та етапів виконання проекту інформатизації, в ідентифікації певних робіт, що мають бути виконані для отримання відповідних результатів. Здійснювати формування концепції, структурувати проект, установлювати зв'язки та взаємозалежності робіт і етапів у проекті, визначати критерії ефективності виконання проекту.

Остання редакція: 01.02.13

Публікаціі з предмету