Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління проектами інтелектуальних інформаційних систем

Метою вивчення дисципліни “Управління проектами інтелектуальних інформаційних систем” є формування необхідних теоретичних знань і практичних навичок з методології управління проектами і опанування відповідного інструментарію для успішного управління проектами інтелектуальних ІС. Сферою реалізації знань і умінь студента є діяльність, пов’язана з розробкою проектів інтелектуальних інформаційних систем для будь-якого господарського об’єкта, а також діяльність, пов’язана зі створенням автоматизованої системи управління проектом.

 

Остання редакція: 23.09.11